Belépés

Felhasználónév:

Jelszó:

Belépés

Elfelejtettem a jelszót

Még nem vagy tag?

A tanfolyamainkon való részvételhez, a Shopban való vásárláshoz és a Női titkok című oldal olvasásához regisztráció szükséges. A regisztráció ingyenes, és nem kötelez semmire.

Igen! Regisztrálok! Most!

Legfrissebb híreink

Felhasználói feltételek

Ezek a  Felhasználási Feltételek szabályozzák a www.intimtornaonline.hu honlapnak és összes szolgáltatásának (ide értve, de nem kizárólagosan: termék, szoftver, videó felvétel) használatát.

Szolgáltatásainkat mindenki saját felelősségére használhatja, a gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti. Nem ajánljuk a gyakorlatok végzését olyan betegségekben szenvedőknek, ami kizárja a fizikai igénybevételt, vagy műtétek után, lázas állapotban, daganatos betegségben legyengült szervezettel, gyulladásos folyamatok alatt, illetve - a kifejezetten terhes nőknek ajánlott tornák kivételével - terhesség esetén. Kétség esetén kérje ki kezelőorvosa véleményét. Ha a gyakorlatok végzése közben szédülés, légzési zavarok, éles fájdalom lép fel, a gyakorlatot hagyja abba. Ha a rosszullét nem múlik, forduljon orvoshoz. Kismamáknak csak a nekik szóló, jelzett tréningek ajánlottak!

A szolgáltatások igénybevételét megelőzően el kell fogadnia a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben nem fogadja el, nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére. A regisztráció tényével, mint ráutaló magatartással, Ön a Felhasználási Feltételeket elfogadja, a Felhasználási Feltételekben foglalt előírásokat önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. A regisztráció szerződésnek minősül, amelyre a magyar polgári jog szabályai alkalmazandóak.

A szerződés alapján Ön jogosulttá válik szolgáltatásaink igénybevételére, azaz a jelen honlap csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető részei elérésére, használatára, a térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, letölthető anyagok megrendelésére. A szolgáltatások használata során nem tanúsíthat jogellenes magatartást.

Jogellenes magatartásnak minősül különösen:
- ami szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg,
- szerzői és vagy szomszédos jogot sért,
- személyhez fűződő jogot sért,
- a honlap üzemeltetőjének, bármely alvállalkozójának, alkalmazottjának a honlappal kapcsolatos bármely szerzői jogát sérti.

A honlap bármely tartalmának, elemének - ideértve az esetleges reklámokat is - a honlap üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése, módosítása, feldolgozása, visszafejtése, többszörözése, előállítása, terjesztése, sugárzása, közvetítése, bármely más módon történő megjelenítése, értékesítése, licencbe adása, vagy bármely más módon történő felhasználása tilos.

A honlappal kapcsolatban elkövetett engedély nélküli számítógépes behatolás, vírusok és más kártékony számítógépes programok feltöltése, védett anyagok jogosulatlan letöltése vagy annak kísérlete bűncselekménynek minősül, és a Btk. 200/C § értelmében hatóságok által üldözendő.

Amennyiben a Honlap üzemeltetője tudomást szerez arról, hogy Ön jogellenes magatartást tanúsít, illetve ennek gyanúját észleli, jogosult a Honlap használatától eltiltani és az okozott bármilyen jellegű kár megtérítéséért polgári jogi eljárást indítani.

A jelen honlap szolgáltatásait csak olyan nagykorú személyek vehetik igénybe, akiknek szerződéskötési képessége nem korlátozott.
 
A jelen honlap üzemeltetője jogosult a honlap tartalmát illetve szolgáltatásait előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatni, illetve jogosult a szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni, megszüntetni.

A regisztráció során választott jelszót Ön köteles titokban tartani. Ennek megtartásáért kizárólagosan felel. Ön felelős a jelszó illetéktelen személyek által történő megszerzésével okozott bármilyen jellegű kárért. Amennyiben tudomására jut, hogy jelszava illetéktelen személy birtokába került, illetve azzal bármilyen jellegű visszaélést követtek el, köteles azt haladéktalanul jelezni a honlap üzemeltetőjének.

Ön tudomásul veszi, hogy teljes körű polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik a regisztrációnál megadott adatok valóságáért. A regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a honlap üzemeltetője, mint adatkezelő személyes adatait kezelje, feldolgozza és bizalmasan kezelje. A honlap üzemeltetője az adatokat harmadik személynek nem továbbítja .

Amennyiben személyes adatai megváltoznak, köteles azt a Honlap üzemeltetőjének haladéktalanul bejelenteni.

A honlap üzemeltetője jogosult a szerződést felmondani, amennyiben Ön súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a honlap üzemeltetője jogosult felmerült kárának megtérítését követelni.

A szerződés határozatlan időre jön létre.